bgah whL id bkFny nkiy g
bgah ef, Uuhg -620 021.
bjhiyng v : (0431) - 2456394, bjhiy g : (0431) - 2352361
ċdQ bjhl : pcmms@yahoo.com
www.pcmmschool.com

xghU ġfhU yhj cyf nghW cdj jiyt, gFj brk jij bgahNj idthf jH jiyt mtfsh 1978-M ML Ughy gahf bjhlfgl g W btHh bfhlho KoJ 26-M mfitia vooJsJ.

U kiynfhil khefǚ f kz fkH br guJ Ǫj Urkhf W g ts bgWsJ. 10 kW 12-M tF khzt khza - bjhla MoUJ bjhlahf 100 GfhL nj bgwnjhL kLċ khy msyhd fɤ jFfis bgW U khtl, (2003-2004) M Mo wj gahf jHf murh nj bragL brayh tUwJ.

2003-2004-M Mo U tUth khtl wj bkǡ g vgjfhd RHnfhigia g f aFe f. gukt, bjhlfg aFe fz mtf Kiyƚ gLjgnlh eyJiw mikr g. mzh mtf tHf g Kjt mtf nfhigia bgW bfhlh.

btHhit KţL khbgU ma kW fiyffhfis el khztfˋ gilw, maw t_y gy s ɊPhfis ey fiyPfis wj gFj jidahsiu cUthFt X caj gahf sFwJ. nkY g jHf mu bjkhy msyhd ma ffhƚ fyJbfhL w gid bgw bgUikFaJ.

jĜ, My ya kwf kW ma Efiy fHff nghw mikfis mikJ gy nghof el khztfˋ wf tsfgL tUwJ. fƋ KaJtij czJ ghy tF Kjbfhnl f¥bgh ghl ffgLwJ. nkY l be vD iz ghy mikJ g khztf cyf msɚ cyh tUtjF trf brabgWsd. kW khiy neu f ghlfhd w - gƉ tFfS eilbgW tUwJ.

Tiu fll bjhla g W _W mLF kho fllkhf ts bgWsJ. 2001-M Mo, csaȋ Kiwgo kHiyabfW u ntiyghLfSl Toa jahd fllK mikfgLsJ. F, khztf kahf isahl cmuf (Indoor Game) f gy - x, x rhjdf, ghy tF (PreKG to UKG) khztfˋ w tsf fft tz glfSl Toa mthj fijf bfhl csa ahd Kiwƚ mikfgl Wt yf nghw trf cL.

eldfiy, irfiy, jfh gƉbaD nl-x-nlh, isahL MatY khztfSF wghf gƉ mˡfgLwJ. khztfSF gƚ gntW nghof elJtnjhL kLk, gntW gf˚ eilbgW nghof˚ gFbgW thid VgL jJ crhfgLjgLwhf.

6 Kj 9-M tF tiu cs khztfSF N.I.E. (Newspaper in Education) vw w tFf el khztfˋ MSikw tsfgLwJ.

kj neaġf ehL eyg¤l, KjYjfSl Toa rhuz rhua af, Mait wghf a tUwd.

gƚ gY xbthU khztfSF gJfsh neL Ợirfhd fhգL tr cL (Insurance).

nkY khztf gˡF tUtjfhf ytr ngUJ, nt, Mnlh nghw nghFtuJ trfS, khztf j gogjfhd L trfS cL.